LTPD - Dlouhodobý rozvoj hráče

dhl_vzdelavaci_system.jpg

LTPD představuje dlouhodobý přístup k maximalizaci individuálního potenciálu a zapojení do ragby. Metody LTPD zdůrazňují důležitost kvalitních trenérů pracujících s dětmi a mladistvými a chápání technické, taktické, fyzické a duševní potřeby a potřeby životního stylu u dětí a mladých lidí, tak jak postupují při své cestě ragbyovým životem. LTPD poskytuje trenérům platformu k tomu, aby povzbuzovali a podporovali účastníky na všech úrovních jejich zapojení do hry a to s cílem naplnit jejich potenciál a zachovat věrnost sportu.

LTPD_základ.JPG

LTPD představuje dlouhodobý přístup k maximalizaci individuálního potenciálu a zapojení do ragby. Metody LTPD zdůrazňují důležitost kvalitních trenérů pracujících s dětmi a mladistvými a chápání technické, taktické, fyzické a duševní potřeby a…