Komise mládeže

Řízením komise je pověřen Ota Petrášek.

VV pověřuje sportovního ředitele Antonína Brabce přípravou návrhu na strukturu komisí a projednáním této záležitosti s členem VV Kamilem Vrublem (termín do 30.4.2019).

viz zápis VV ČSRU z 11.4 2019


Složení komise mládeže:

- předseda:

- člen:

- člen:

- kontakt: mladez@rugbyunion.cz


Vydané dokumenty

Knihovna dokumentů komise mládeže zde.

Řízením komise je pověřen Ota Petrášek.VV pověřuje sportovního ředitele Antonína Brabce přípravou návrhu na strukturu komisí a projednáním této záležitosti s členem VV Kamilem Vrublem (termín do 30.4.2019).viz zápis VV ČSRU z 11.4 2019Složení komise…