Komise ženského ragby

Řízením komise je pověřena Hana Schlangerová.

VV pověřuje sportovního ředitele Antonína Brabce přípravou návrhu na strukturu komisí a projednáním této záležitosti s členem VV Kamilem Vrublem (termín do 30.4.2019).

viz zápis VV ČSRU z 11.4 2019


Složení komise:

- předsedkyně:

- člen:

- člen:

- člen:


- kontakt: zenskeragby@rugbyunion.cz


Řízením komise je pověřena Hana Schlangerová.VV pověřuje sportovního ředitele Antonína Brabce přípravou návrhu na strukturu komisí a projednáním této záležitosti s členem VV Kamilem Vrublem (termín do 30.4.2019).viz zápis VV ČSRU z 11.4 2019Složení…