Informační systém

Informační systém.jpg


V rámci elektronizace procesů v českém ragby se spouští první verze Informačního systému. Tato první verze bude zpřístupněna klubovým administrátorům, jejichž prvním úkolem bude aktualizace členské základny jejich klubu a také doplnění informací k jednotlivým členům.

Informační systém_1.jpg

Cílem první fáze projektu IS je nahrazení papírových licencí, licencemi elektronickými. Na tento krok bude plynule navazovat implementace soutěžního modulu, který si klade za cíl nahrazení papírových zápisů o utkání zápisy elektronickými.

(AB)


V rámci elektronizace procesů v českém ragby se spouští první verze Informačního systému. Tato první verze bude zpřístupněna klubovým administrátorům, jejichž prvním úkolem bude aktualizace členské základny jejich klubu a také doplnění informací k…