02.02.2017 – ČSRU INFORMUJE

Nové úrazové pojištění u pojišťovny Kooperativa, a.s.

Český olympijský výbor uzavřel pro rok 2017 pro celé sportovní prostředí ČR novou úrazovou pojistku s pojišťovnou Kooperativa, a.s.

Všechny subjekty sdružené v České unii sportu, tedy národní sportovní svazy, sportovní kluby a tělovýchovné jednoty, okresní sdružení a krajské organizace ČUS jsou od 1.1.2017 pojištěny úrazovým pojištěním prostřednictvím této pojišťovny. Pojištění se vztahuje na všechny účastníky akcí pořádaných subjekty sdruženými v ČUS.

Příkladem akcí jsou: sportovní utkání, tréninky, náborové a propagační akce. Pojistitel plní i za úrazy při provozování: horolezectví, jezdeckých závodů, skoků na lyžích, jízdy na saních, bobech nebo skeletonu v ledovém korytě, adrenalinových/free stylových disciplín nebo plně kontaktního sportu, ale i během dopravy na tyto akce. Pojištěni jsou všichni trenéři, rozhodčí a dokonce i průvodci (např. rodič, který je delegovaný klubem jako osoba, která zajišťuje odvoz dětí), pokud se úraz stane během organizovaných nebo delegovaných společných cest z místa bydliště nebo pracoviště na sportoviště nebo na jiné obdobné místo a zpět.

Pojištění se dokonce vztahuje na úrazy, které se stanou mimo Českou republiku. Celý text smlouvy, včetně oceňovacích tabulek, naleznete na našich stránkách www.cuscz.cz.

Došlo také na změnu formulářů pro nahlášení úrazu, která však s sebou nese jednu nemilou povinnost. Pojišťovna vyžaduje vyplnění části formulář F přímo ošetřujícím lékařem. To znamená, že si musíte vzít tento formulář s sebou k lékaři a ještě za jeho vyplnění zaplatit. Obvyklá částka je 200 Kč. Odměnou za takto investované peníze je pro Vás navýšení pojistných plnění za většinu úrazů.

Oznámení události

Oznámení pracovní neschopnosti

Pokud se chcete dozvědět, jestli se Vám tato snaha vyplatí, prostudujte si Oceňovací tabulky, které jsou součástí smlouvy:

Nová pojistná smlouva č. 4950050842 uzavřená u pojišťovny Kooperativa, a.s. platná od 1. 1. 2017, včetně Všeobecných podmínek a Oceňovací tabulka pro pojistné plnění za tělesné poškození způsobené úrazem a oceňovací tabulka pro pojistné plněná za trvalé tělesné poškození následkem úrazu.

Oznámení o pracovní neschopnosti se vztahuje pouze na osoby, které pojištěnou činnost vykonávají nebo se jí jinak účastní při plnění svých pracovních úkolů a na ty osoby, které mají se sportovním subjektem uzavřenu na pojištěnou činnost smlouvu podle občanského zákoníku nebo podle zákoníku práce.

Postup vyplnění formuláře a jeho odeslání pojišťovně naleznete opět na stránkách www.cuscz.cz

Název sportovního klubu vyplňte na přední straně v části C. Podpis pracovníka sportovního svazu nebo SK/TJ a razítko připojte na přední stranu vpravo dole (stvrzuje, že k úrazu došlo při pojištěné činnosti a pojištěný byl v době vzniku úrazu osobou, na kterou se pojištění vztahuje).

ZPŮSOBY ZASLÁNÍ VŠECH POTŘEBNÝCH DOKUMENTŮ:

a) Doporučeně poštou na adresu:

Kooperativa pojišťovna, a.s., CENTRUM ZÁKAZNICKÉ PODPORY

Centrální podatelna, Brněnská 634, 664 42 MODŘICE +420 957 105 105; podatelna@koop.cz

b) Osobním předáním dokumentace na všech prodejních místech Kooperativa, a.s.

Pro úrazy, které se staly v letech 2013 až 2016 postupujte podle tohoto návodu, příslušný formulář ke stažení zde.

Vyplněné a potvrzené oznámení o škodné události se zasílá spolu s naskenovanou lékařskou dokumentací e-mailem na adresu oznameni.udalosti@pvzp.cz.

Pojištění odpovědnosti trenérů a cvičitelů ČUS

Představitelé Českého olympijského výboru a pojišťovny Kooperativa pojišťovna, a. s., pode-psali 31.12.2016 novou smlouvu o Pojištění trenérů a cvičitelů, která se vztahuje na celé organizované hnutí a navyšuje pojistné krytí pro případnou škodnou událost. Pojištění se vztahuje na všechny členské subjekty ČUS. Vice informací na www.cuscz.cz

Pojištěním je tak kryta práce drtivé většiny trenérů tělovýchovných jednot a sportovních klubů, pozor nově na celém území Evropy.

Každý trenér při své práci dobrovolně podstupuje rizika, která sport svou povahou přináší. Při každodenní sportovní činnosti může kdykoliv dojít ke škodám na zdraví nebo na životě, za které může v určitých případech nést odpovědnost trenér (cvičitel).

Podle uzavřené pojistné smlouvy s č. 7721008020 se za pojištěného považuje trenér (cvičitel) vykonávající tuto činnost v oblasti sportu, tělovýchovy a turistiky pro subjekty sdružené v ČUS, tj. tělovýchovné jednoty, sportovní kluby a sportovní svazy. A to na základě jednoho z následujících vztahů: pracovně právního (pracovní poměr, DPP, DPČ), členského nebo jako OSVČ v souladu se svým živnostenským oprávněním. Za pojištěného se dále považuje i osoba, kterou trenér (cvičitel) použije při výkonu své pojištěné činnosti dle této pojistné smlouvy. Pojištění se nově vztahuje i na usmrcení, zranění nebo ztrátu zvířete anebo poškození věci.

(PM)