21.11.2016 – ČSRU INFORMUJE

Česká rugbyová unie vyhlašuje výběrové řízení na pozici Sportovního ředitele


Kvalifikační předpoklady:

CESKA RUGBYOVA UNIE_logo2015_hlavni.png

 • Vysokoškolské případně středoškolské vzdělání s maturitou
 • Trenérská licence A s pětiletou praxí (kolektivní sporty)
 • Jazykové znalosti: angličtina nebo francouzština minimální úroveň B2
 • Řidičské oprávnění skupiny B

Přehled činností

 • Zpracování, vyhodnocování a aktualizace Strategického plánu rozvoje ČSRU. Úzká spolupráce s Rugby Europe a World Rugby, v rámci své kompetence plní jejich požadavky, zpracovává jejich materiály a návrhy a implementuje je do vnitřních předpisů a koncepcí ČSRU.
 • Koordinuje projekty World rugby a Rugby Europe (např. Training & Education, Get into Rugby)Úzká spolupráce se státními a nestátními institucemi v oblasti sportu v ČR (MŠMT, ČOV, ČUS, ostatní sportovní svazy).
 • V souladu se Strategickým plánem rozvoje ČSRU se podílí na zpracování grantových žádostí na World Rugby, MŠMT a na dalších státních i nestátních institucí v ČR případně EU. Dále se podílí na jejich vyhodnocení a nastavení cílů a úkolů pro získání grantů i v následujícím roce.
 • Zpracovává a vyhodnocuje sportovní projekty ČSRU zaměřené na rozvoj a propagaci ragby v ČR
wr.png
 • Reprezentuje Českou republiku na akcích pořádaných Rugby Europe, World Rugby, ČOV, apod.Vytváří, aktualizuje a podílí se na zavádění jednotného tréninkové systému do klubů a reprezentačních mužstev sdružených v ČSRU.
 • Je garantem procesu vzdělávání v ČSRU. Zajišťuje po koncepční stránce školení trenérů všech tříd, rozhodčích a spolupracuje se sekretariátem na organizaci těchto školení. Vybírá a doporučuje kandidáty z řad trenérů a rozhodčích pro akce pořádané Rugby Europe.Podílí se koncepčně na tvorbě sportovního kalendáře ČSRU v součinnosti se sportovně-technickou komisí, provádí vyhodnocení úrovně soutěží a navrhuje optimalizace systému soutěží.
 • Koordinuje vznik a činnost akademií ČSRU, metodicky je řídí a garantuje odbornost sportovních činovníků v akademiích.Řídí činnost regionálních manažerů rozvoje.
 • Komunikuje s realizačními týmy a předkládá pravidelné zprávy o činnosti jednotlivých týmů výkonnému výboru ČSRU.Podněcuje a spolupracuje na aktualizacích směrnic a řádů v souladu se stanovenými cíli.
 • Zajišťuje dodržování platných řádů Antidopingového výboru ČR.
 • Aktivně vyhledává a řeší další úkoly v souvislosti se sportovními cíli ČSRU.
 • Zodpovídá za skladbu realizačních týmů všech reprezentací, které také řídí.Zodpovídá za vytvoření, naplňování a provázanost herního projektu všech reprezentací.

RE.jpg

 • Řídí proces tvorby sportovní a ragbyové metodiky.
 • Spolupracuje se trenéry a sportovní řediteli v klubech.V odborných záležitostech vyplývajících z pozice sportovního ředitele komunikuje s médii.
 • Plní další úkoly uložené mu výkonným výborem ČSRU.

Přihlášky do výběrového řízení zasílejte spolu s požadovanými dokumenty na adresu sekretariat@rugbyunion.cz a to do 21. prosince 2016.

Požadované dokumenty:

 • Strukturovaný životopis
 • Návrh koncepce směřování sportovního úseku
Zařazení pozice do struktury ČSRU

struktura zařazení.jpg