07.07.2016 – INFORMACE ZE ZAHRANIČÍ

96.Kongres RUGBY EUROPE, Tbilisi


Hlavní body projednávané na 96.Kongresu RUGBY EUROPE v Tbilisi v termínu 24.a 25.června 2016:

 1. Po úvodní kontrole počtu přítomných osob a členských zemí byly odsouhlaseny zprávy z jednání Executive Committee (EXCO), včetně zprávy generálního sekretáře o činnosti za uplynulé období
 2. Byla oficiálně oznámena významná personální změna na postu sportovního ředitele Rugby Europe. Soucasného Simona Jelowitze nahradí od 1.7.2016 Michel Arpaillange, který končí ve funkci Development manager u Rugby World.
 3. Tak jak bylo avizováno již na Kongresu v Londýne v roce 2015, končí současný systém soutěží ve dvouročním cyklu a od sezóny 2016/17 začíná jednoroční systém souteží.
 4. Systém souteží:
  • Rugby Europe Championship (dříve ENC 1A)
  • Rugby Europe Trophy (dříve ENC 1B)
  • Rugby Europe Conference 1 Sever a Jih (dříve ENC 2A a 2B)
  • Rugby Europe Conference 2 Sever a Jih (dříve ENC 2C a 2D)
  • Rugby Europe Development Competition (dříve ENC 3)

5. Náš reprezentační tým bude v sezóne 2016/17 hrát v Rugby Europe Conference 1 Sever, spolu s týmy Švédska, Lotyšska, Litvy a Lucemburska. Hraje se jednokolově a vítěz naší skupiny se utká s vítězem Conference 1 Jih. Toto utkání se hraje na půdě toho, kdo dosáhl více bodů ve skupině. Vítěz postupuje do Rugby Europe Trophy. Termíny našich utkání:

 • 3.9.2016 Švédsko – CR
 • 12.11.2016 CR – Litva
 • 15.4. 2017 CR – Lotyšsko
 • 13.5.2017 Lucembursko – CR

Detailní informace o systému všech soutěží i novém bodování budou zaslány na Unii do 31.7.2016.

6. Od roku 2017 se opět obnoví turnaje U20. O jejich usporádání se rozhodne na Kongresu v Paríži na podzim tohoto roku. Požádali jsme o možnost organizace tohoto turnaje u nás a mělo by nám být vyhověno. Termín by měl být 18.- 25.3.2017.

7. Pravidelný turnaj U18 také dozná radu zmen. Týmy z Britských ostrovů nemají zájem se tohoto turnaje účastnit a tak byly osloveny celky z USA, Japonska, Kanady, Jižní Afriky a Argentiny. První tři z oslovených již účast přislíbili a čeká se na JAR a Argentinu. Poté bude provedeno nasazení týmu. Vše bude dorešeno opět na Kongresu v Paríži na podzim tohoto roku.

8. Rugby 7 turnaje. Jak turnaj mužů, tak i turnaj žen se v příštím roce opět uskuteční u nás v termínech 3.- 4.6.2017 muži a 10.- 11.6.2017 ženy.

9. Po dlouhé přípravě a připomínkovém řízení byly odsouhlaseny nové Stanovy Rugby Europe a v dohledné době budou k dispozici na RE.

10.Finanční komise předložila výsledky hospodaření v roce 2015/16 a návrh rozpočtu pro období 2016/17. Pracuje se stále se schodkem, který je zatím kryt z rezerv minulých let. Je třeba být na pozoru a stále pracovat na příjmové stránce rozpočtu.

11.Anti-dopingová komise velmi obsáhle informovala o současné situaci související s dopingem v ragby. Zde je třeba zvýšit úsilí nejen na úrovni RE, ale samozřejmě a zejména v národních uniích. Cesta je jasná. Je třeba neustále pracovat a informovat na všech úrovních o tomto problému.

12.Zprávy z ostatních komisí proběhly standardním způsobem, zhodnocením činnosti v uplynulé sezóně.

13.Kongres v příštím roce se uskuteční v Lucembursku v termínu 30.6.- 2.7.2017

14.Po 3 letech se opět rozhodovalo o přijetí Gibraltaru do Rugby Europe. Bylo hlasováno tajnou volbou a k přijetí nového člena je třeba 2/3 většiny. K tomuto číslu chybělo Gibraltaru 14 hlasu, takže opět přijat nebyl.

15.Na závěr jednání pak vystoupil pan Colum Lavery z WR, který informoval o členské základně WR, která činí již 120 Unií včetně nově přijatého Slovenska, o úspěšném projektu Get into Rugby a zároveň nám oznámil, že od 1.7 2016 přebírá funkci chairmana World Rugby pan Bill Beaumont z Anglie. Vystřídá tak Bernarda Lapasseta, který tuto funkci zastával po 2. volební období.

David Frydrych Bruno Kudrna

Prezident CSRU Reprezentant CSRU v RE a WR