22.02.2016 – INFORMACE ZE ZAHRANIČÍ

Zpráva z konference Sportovních ředitelů a Generálních sekretářů Rugby Europe


Ve dnech 16.-19. února se ve Varšavě uskutečnilo setkání zástupců Rugby Europe s delegáty takřka všech sdružených národních unií.

Úvodní program konference byl zahájen prezentací, jež měla za úkol představit nový systém organizace evropské rugyové federace, která se nově rozrostla o 5 zaměstnanců a agenturu spolupracující v oblasti marketingu. Dále pak byly představeny změny a záměry změn formátu mezinárodních soutěží a turnajů Mistrovství Evropy. Zakončení prvního dne pak bylo věnováno digitálním platformám, jež rugby pomáhají v propagaci a především pak novému online kanálu, na kterém bude postupně možné sledovat veškerá utkání poháru Mistrovství Evropy seniorů (www.rugbyeurope.tv ), mimo jiné o utkání, jež se odehraje dne 2. dubna (Izrael vs. Česká republika) v Izraeli.

Druhý den se pak všichni delegáti rozdělili do dvou skupin, a sice na technické ředitele a generální sekretáře.

Program skupiny generálních sekretářů byl zaměřen na marketing a spolupráci s marketingovou agenturou Generate, která tak delegátům představila strategii v této oblasti na následující období. V odpolední části se skupina věnovala oblasti komunikace a způsobům jak adekvátně ragby prezentovat veřejnosti v rámci možností jednotlivých unií.

20160218_TDaGS_Varsava_1.jpg

Program skupiny technických ředitelů byl zaměřen na zpětnou vazbu z RWC 2015.

  • Corris Thomas (World Rugby) analýza a statistiky RWC 2015
  • Didier Retiére (Francie) analýza francouzské reprezentace na RWC 2015
  • Francesco Ascione (Itálie) analýza italské reprezentace na RWC 2015
  • Daniel Mitrea (Rumunsko) analýza rumunské reprezentace na RWC 2015
  • George Tchumburidze (Gruzie) analýza gruzínské reprezentace na RWC 2015
  • Joel Jutge (World Rugby) prezentace trenérům před RWC 2015,

Čtvrteční den byl pak věnován prezentaci strategických plánů a to jak plánu světové rugbyové federace World rugby, tak také plánu Rugby Europe. Česká rugbyová unie pak byla požádána (společně s unií Švýcarskou a Izraelskou) o prezentaci strategického plánu pro období 2017-2021, který je zaměřen především na rozšíření spolupráce s kluby a její větší zapojení do společné práce. Prezentovaný záměr a navrhovaný způsob jeho realizace se setkal se značným uznáním všech přítomných a příslibem podpory i ze strany World rugby.

20160218_TDaGS_Varsava_2.jpg

Jednoznačným poznatkem, který si čeští zástupci z tohoto setkání odvezli je fakt, že všechny evropské unie se organizačně velice rozšiřují, přijímají další zaměstnance, kteří tento rozvoj ještě více akcelerují a pokud české ragby a ČSRU nechce v tomto ohledu zaostat, je potřeba se tomuto trendu přizpůsobit a především na něm začít fakticky pracovat.

Mimo plánovaný program jsme diskutovali s Holandskem, Belgií, Polskem, Německem, Maďarskem, Rakouskem o vytvoření společného projektu nižší evropské klubové soutěže.

Prezentovali jsem mezinárodní turnaj v ragby 15s kategorie do 20 let, protože Rugby Europe startuje nový formát této kategorie až příští rok. Dalším prezentovaným projektem byl turnaj olympijských nadějí, který se bude konat v rámci olympijského parku na Lipenské přehradě.

(PM+AB)

20160218_TDaGS_Varsava_3.jpg

20160218_TDaGS_Varsava_5.jpg