27.01.2016 – INFORMACE ZE ZAHRANIČÍ

Unity festival

unity_logo.png

Od pátku 22. ledna do neděle 24. proběhl v Praze festival organizovaný ve spolupráci s Anglickou ragbyovou federací, jehož součástí byl především turnaj dětí, školení trenérů a rozhodčích, konference klubových zástupců a setkání zástupců ženského ragby.

20160123_112753_MFL_7884.jpg

Program celého setkání začal již v pátek v podvečer na stadionu Na Markétě úvodním školením trenérů, které v sobotu pokračovalo souběžně s dětským turnajem ve Zbuzanech. Trenérské kurzy vedené školiteli RFU Davem Liveseym a Stuartem Eadesem se soustředily především na dovednost trenéra rozpoznat základní principy hry a prakticky je rozvíjet v souladu se specifikami daných mládežnických kategorií. Proto sobotní školení probíhající vždy po odehrání turnaje dané kategorie ve Zbuzanech patřila již naprosto konkrétním tématům, které vyplynuly z diskuze s trenéry a z analýzy hry. A tak například v kategorii U8 školitelé předvedli praktickou ukázku tréninkového prvku, jak jednoduchou změnou nastavení pravidla pro obranu je možné rozvíjet podporu útočícího hráče již v tomto věku. U kategorie U10 školitelé představili trenérům, jak nastavit tréninkovu jednotku tak, aby byla pro děti co nejefektivnější, zábavná a vedla je ale i k co největší samostatnosti v rozhodování. Pro věkové skupiny U12 a U14 byla navíc připravena i praktická ukázka na hřišti, jak postupně pracovat na klíčových bodech pro skládky (U12) a rozhodování se nosiče míče před a v kontaktu (U14). Celodenní seriál kurzů byl pak zakončen tréninkem s hráči kategorie U16 směřovaným na útočení a roli podpory v otevřené hře. V neděli byl trenérský kurz uzavřen a vyhodnocen diskuzí s trenéry na základě zajímavých dotazů a konsttruktivních postřehů.

V sobotu na stadionu probíhalo společné setkání klubových zástupců následované konferencí ženského ragby a přednáškou Českého antidopingového výboru. Hlavním cílem tohoto setkání pak bylo otevření společné komunikace a definice největších nesnází Českého ragby z pohledu jednotlivých klubů. Dle proběhlé diskuze a názorů prezentovaných účastníky, lze za nejdůležitější oblasti považovat:

1.Komunikace- a to jak mezi unií a kluby, tak také uvnitř jednotlivých klubů

20160123_123600_MFL_7985.jpg

2.Členská základna- nedostatek trenérů, rozhodčích, funkcionářů a hráčů

3.Finance- pro zajištění základní činnosti klubů

4.Propagace- zejména dětského a ženského ragby

5.Vzdělávání trenérů- pro jednotlivé věkové kategorie

Části věnované ženskému ragby se zúčastnilo celkem 13-ti týmů ze 17-ti klubů, které se zapojují do ženských soutěží. Na její přípravě se za stranu RFU podílela Claire Antcliffe (Womens Rugby Development Office, RFU). Před festivalem byly kluby dotázány na potíže, se kterými se potýkají a které by rádi v rámci festivalu diskutovaly. Nejčastěji se opakujícími tématy byla opět prezentace a propagace ženského ragby a s ní spojený nábor hráček. Claire ve své prezentaci ve zkratce představila vývoj a současný stav ženského a dívčího ragby v Anglii a dále se věnovala především tématu prezentace ženského ragby. Nastínila cestu, kterou se v Anglii ženské ragby prezentuje a taky klubům snadno přístupný a na obsluhu nenáročný portál pro přípravu vlastních prezentačních materiálů (digitálních i tištěných). Ty dávají prostor klubům pro vlastní prezentaci a zároveň zaručují jednotnost sdělení napříč ženským ragbyovým hnutím v Anglii.

20160123_125525_MFL_8037.jpg

Po prezentaci proběhla diskuze nad tématem propagace ženského ragby v ČR, která plynule přešla k dalším tématům.

Po antidopingové vložce pokračovala diskuze přítomných zástupců klubů.

Nedělní část festivalu pak byla zaměřena především na poslední část školení trenérů, školení rozhodčích a hodnotící setkání.

Celkově se tohoto festivalu zúčastnilo přes 620 dětí a kolem 110 zástupců klubů, ženského ragby a trenérů.Hlavní přínos dosavadního průběhu projektu je tedy v možnosti sdílení zkušeností a uvědomění si jejích důležitosti a to ať už mezi trenéry, rozhodčími či mezi klubovými funkcionáři- osobní setkání spojené s konstruktivní diskuzí nám může v rozvoji ragby jedině pomoci a proto bude i nadále ČSRU organizovat setkání tohoto druhu, zaměřená na specifičtější oblasti definované tímto setkáním.

(HS, DB, TK, PM)