17.06.2014 – VALNÁ HROMADA ČSRU

Info z jednání VH ze dne 11.6.2014

Dne 11.června 2014 se v aule České Unie Sportu uskutečnilo jednání ČSRU.

Jednání se zúčastnilo celkem 22 klubů z celkových 27.

Výsledkem téměř čtyřhodinového jednání jsou pak tato usnesení:

Usnesení č. 1 o schválení programu valné hromady
Valná hromada schvaluje program valné hromady ve znění rozeslaném klubům 27. května 2014.
• Schválení programu
• Volby orgánů valné hromady
• Úvodní slovo
• Zpráva o hospodaření za rok 2013
• Schválení rozpočtu ČSRU na rok 2014
• Zpráva Dozorčí rady
• Zpráva legislativní komise
• Nový občanský zákoník
• Lékařské prohlídky
• Zpráva sportovního úseku
• Projekt domácích soutěží
• Vyhodnocení
• Návrh na zrušení
• Směrnice o systému kvalifikace ragbyových trenérů- návrh na zrušení
• Změna směrnice ČSRU o systému kvalifikace ragbyových trenérů
• Diskuze
• Závěr jednání

Usnesení č.2 o volbě navržených členů orgánů valné hromady

Pracovní předsednictvo valné hromady
- řídící valné hromady Pavel Myšák
- člen pracovního předsednictva Ondřej Surga
- člen pracovního předsednictva Luděk Bredler
Mandátová komise
- Ivana Skočdopolová
- Josef Iž
- Vladimír Miřácký
Návrhová komise
- Daniel Beneš
- Tomáš Kohout
- Miloš Vodrážka
Volební komise
- Barbora Bendová
- Eva Zdeňková


Usnesení č. 3:
Valná hromada bere na vědomí Zprávu Dozorčí rady pro VH ČSRU konanou dne 11. června. 2014 v Praze.

Usnesení č. 4:
Valná hromada schvaluje Výsledky hospodaření za rok 2013 a bere na vědomí vykazovanou účetní ztrátu za rok 2013 ve výši 511 528 Kč (po zdanění).

Usnesení č. 5:
Valná hromada schvaluje předložený rozpočet na rok 2014.

Usnesení č.6:
Valná hromada bere na vědomí informaci o vyhodnocení dodržování podmínek stanovených projektem domácích soutěží.

Usnesení č.7:
Valná hromada ruší působnost dokumentu Projektu domácích soutěží , ve znění z VH ze dne 19.5.2012.

Usnesení č.8:
Valná hromada ukládá Výkonnému výboru ve spolupráci s odbornými komisemi připravit změnu směrnice ČSRU o systému kvalifikace trenérů ragby podle koncepce nastíněné VV na dnešní VH.

Usnesení č.9:
Valná hromada schvaluje návrh změn předpisu o vzdělávání trenérů rozeslaný klubům dne 27.5.2014.


zápis z VH ČSRU (Praha).pdf