17.06.2022 – ANTIDOPING

Počet nevědomých dopingů roste. Jak jim ragbisti zamezí?


Nevědomost neomlouvá. Podle vyjádření Antidopingového výboru České republiky v poslední době roste počet dopingových případů způsobených nevědomým použitím zakázaných látek při užívání léků.

„Tomuto trendu bychom rádi zamezili, a proto jsme se rozhodli vytvořit na sociálních sítích osvětovou kampaň, týkající se dané problematiky,“ říká Tereza Plevková, vedoucí oddělení metodiky ADV ČR.


JAK ZAMEZIT UŽITÍ ZAKÁZANÝCH LÁTEK?
1. Poraďte se se svým lékařem
2. Zkontrolujte aktivní složky uvedené na obalu léku proti seznamu zakázaných látek a metod v odkazu. Poskytněte tento seznam vašemu lékaři.
3. Poraďte se na Antidopingovém výboru ČR na mailu: leky@antidoping.cz


Seznam zakázaných látek pro rok 2022 najdete zde


Pozor na glukokortikoidy
Zvláštní pozornost je v odkazu věnována glukokortikoidům. Hormony, které se vytvářejí v kůře nadledvin, mají řadu účinků: například protizánětlivé, protialergické a imunosupresivní působení.

Podle některých průzkumů byly glukokortikoidy dosud zneužívány u sportovců ve značné
míře. Například nedávno publikovaný mezinárodní průzkum mezi 603 sportovními lékaři z 30
zemí ukázal, že přes 85 % lékařů pečujících o špičkové sportovce předepisovalo
glukokortikoidy nebo je injekčně aplikovalo svým svěřencům jako součást běžné péče.

Sportovci jim „věří"
Podle rozšířeného názoru mezi sportovci mají glukokortikoidy značný vliv na výkonnost.
Jejich působení má komplexní charakter. Podle některých sportovců mají krátkodobý
excitační vliv na psychiku, mohou působit euforicky. V tomto pocitu může hrát roli i jejich
protizánětlivý účinek, který vede ke snížení chronické bolestivosti přetíženého pohybového
aparátu u sportovců, což má svůj dopad i na psychiku.

Proto se po jejich aplikaci může člověk (přinejmenším krátkodobě) cítit subjektivně lépe. K dalším účinkům, které mohou stimulovat výkonnost, je podpůrný vliv na tvorbu červených krvinek a tím i na zvýšení kapacity pro přenos kyslíku v těle. Právě tyto komplexní účinky na výkonnost jsou důvodem, proč patří systémově působící glukokortikoidy mezi zakázané látky při soutěži (in-competition) a považují se za doping.

Seznam jako pomůcka
Seznam byl sestaven podle údajů poskytnutých Státním ústavem pro kontrolu léčiv a je vydáván jako pomůcka lékařům pro léčení sportovců na základě ustanovení Směrnice pro kontrolu a postih dopingu ve sportu. Podle této Směrnice jsou registrovaní sportovci povinni při užívání léků dodržovat určitá omezení. Lékař, který ví, že léčí sportovce, by měl zvolit alternativní léčbu bez zakázaných látek. Respektování těchto omezení lékařem i ostatními funkcionáři je v zájmu sportovce, který dobrovolně přistoupil na dodržování pravidel daného sportu.

Dotazy na konkrétní léky můžete poslat zde: leky@antidoping.cz

Ke konzultaci užití léků můžete kontaktovat i Olgu Grossovou ze Zdravotní a antidopingové komise České rugbyové unie: zdravotni.komise@rugbyunion.cz