06.09.2021 – TRÉNOVÁNÍ & VZDĚLÁVÁNÍ

Metodický materiál Activate


Co je program Activate?

Jedná se o strukturovaný, progresivní cvičební program navržený tak, aby se dal použít v jednotlivých fázích tréninkového cyklu, jako součást předzápasové přípravy či jako forma zahřátí před jakoukoliv pohybovou aktivitou.

Jeho jednotlivé části se opírají o vědecké poznatky z oblasti medicíny za ucelené kontroly odborných expertů a o praktické rady a zkušenosti dlouhodobých trenérů ragby.

Aktivační program byl navržen pro tyto věkové kategorie:

 • do 15 let (věkové rozmezí 13 – 15 let)
 • do 16 let (věkové rozmezí 15 – 16 let)
 • do 18 let (věkové rozmezí 16 – 18 let)
 • Dospělí (18 let a více)
 • Pro každou věkovou kategorii jsou navržené soubory cvičení odlišné, ale sdílí

  stejnou základní strukturu a princip cvičení tak jako i některé konkrétní cviky.

  Jednotlivé cvičební programy se principiálně skládají z:

 • balančních a skákacích cvičení zlepšující obecnou motorickou složku pohybové soustavy
 • ze cvičení využívajících samotnou váhu daného jedince a odpory s partnerem pro silové zapojení horní a spodní částí těla
 • ze cvičení využívající plyometrii pro aktivaci a podporu mezisvalové a nitrosvalové koordinace
 • doskokových cvičení a cvičení založených na side-steppingu (bočních úkrocích) jako nezbytná pohybová složka herní doby každého hráče.

 • Výzkum dokázal, že tento cvičební program může snížit riziko výskytu poranění svalových a vazivových struktur (26 – 40% snížení rizika) a vážných poranění hlavy (29 – 60% snížení rizika) u mládežnických a dospělých kategorií. Pokud se tento program využívá častěji (pravidelně), celkový výskyt jakéhokoliv zranění klesá ještě o to významněji.

  Metodické materiály Activate

  Překlad: Ondřej Mikeska
  Korekce: Daniel Beneš, Tomáš Kohout, Filip Vacek
  Kompletace: Martin Flousek

  (ab)