13.11.2020 – ČSRU INFORMUJE

Aktuální dění na svazu


Hned začátkem týdne se sešla pracovní skupina, který se intenzivně v posledních týdnech věnuje přípravě návrhů změn stanov a řádů, které budou například spočívat k úpravě výpočtu hlasovacích práv klubů na valné hromadě, či také v úpravě přestupního řádu.

V oblasti administrativy se samozřejmě stále pracuje na vývoji Informačního systému, který kromě doladění detailů z prvního, matričního modulu, v následujících měsících čeká rozšíření o druhou nejobsáhlejší část, kterou je modul soutěží s elektronickými zápisy o utkání. Podstatnou výhodou tohoto systému, je pak také možnost stažení členské základny jednotlivých klubů, kterou lze použít jako podklad při podávání žádosti u Národní sportovní agentury. V uplynulém týdnu se kluby začaly této oblasti intenzivně věnovat, řada z nich již má žádosti o dotaci z programu Můj klub 2021 odeslány a pro ty ostatní je zde možnost v případě nejasností konzultace s Pavelm Myšákem.

V horizontu dvou následujících týdnů, díky finanční podpoře Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, bude stadion Markéta dovybaven mobilními střídačkami a beranem, což přispěje nejen ke kvalitě přípravy reprezentačních týmů, tak také při reprezentačních utkáních.

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy rovněž vyšlo svazům vstříc při možnosti úprav čerpání dotací pro tento rok. Neočekávaná situace totiž vedla k potřebě vynaložení financí v jiných oblastech než byly původně plánovány a tak místo přípravy a účasti národních týmů, byla činnost orientována spíše na školení, budování zázemí a vybavení jak pro reprezentace, tak také pro administrativu.

Sportovní úsek pracuje ve spolupráci s reprezentačními trenéry, metodickou komisí a členy pracovních skupin na těchto materiálech a projektech:

 • sportovní kalendář ČSRU 2021
 • příprava analýzy soutěží ČSRU posledních let
 • projekt scrum ready, zahrnující metodika tréninku, školení a testování
 • projet herního stylu reprezentací
 • projekt jednotné kondiční přípravy všech reprezentačních kategorií
 • online vzdělávání
  • tematické semináře
  • teoretické části školení World Rugby Coaching 1,2 a S&C
 • metodická knihovna videí
 • práce na překladech metodiky World Rugby
  • program aktivace
  • pravidla ragby
  • první pomoc
  • coaching
  • síla a kondice
 • práce a kompletace materiálů z Metodické komise
  • dlouhodobý plán rozvoje hráče
  • klíčová národní témata

Pavel Myšák
Ředitel ČSRU

(ab)