21.05.2020 – TRÉNOVÁNÍ & VZDĚLÁVÁNÍ

Další trenérský on-line seminář na přání


Minulý týden se nám zdárně podařilo pokračovat v aktuálním programu on-line kurzů a to setkáním trenérů ve virtuálním prostoru zaměřeným na dovednostní trénink přihrávky, její druhy, klíčové body a praktické využití v otevřené hře.

Velice pozitivním a aktivním způsobem se „rozjela" také komunikace ohledně témat na přání a podnětů pro zpracování a diskuzi jako třeba: maximální intenzita tréninků, náborová metodika, přístup k hráčům a hráčkám v období puberty, rizika předčasné specializace, riziko drog a dopingu v ragby, Xragby a co nejefektivnější využití současného přípravného období.

Beneš_On-line_přihrávka_1.jpg

Některá z těchto ožehavých témat jsme již zpracovali a společně probrali, další z nich nás čekají hned na této a dalších čtvrtečních seancích. Proto máte –li jakékoli další podněty a nápady, sem s nimi na daniel.benes@rugbyunion.cz

Největším tématem tohoto kurzu bude dle přání Hra po skládce a ruck, z útočného i obranného pohledu a také ve světle dovednostního tréninku. Jde o časté úskalí na našich hřištích, které bývá v nejmladších kategoriích často přeceňováno a naopak v těch juniorských a mužských potlačováno ve prospěch standardních situací.I přes současný nabitý program všech zúčastněných se nám daří držet stabilní skupinu bezmála 50ti trenérů a trenérek, kteří mají přístup ke všem nahrávkám kurzů, videorozborům, prezentacím a dalším materiálům v této skupině na Skypu: https://join.skype.com/eoZ5abdwBHQI


Dnešní téma: Hra po skládce a ruck. Útočný i obranný ruck, jeho trénink napříč kategoriemi. Trenéry zvolená témata na přání a k diskuzi.

Abychom ale dlouhodobě vyšli vstříc všem trenérkám a trenérům ČSRU, zpracovávám teď všechen takto vytvořený materiál a metodiku. A je jí požehnaně, vždyť kromě těchto kurzů na žádaná témata, proběhly i on-line školení pokrývající teoretickou část všech trenérských kurzů World Rugby (Rugby Ready, World Rugby 15s level I, WR 15s level II, WR 7s level I)


Beneš_On-line_přihrávka_2.jpg

V nejbližších dnech tak zde bude představena knihovna těchto materiálů a příležitost projít si jednotlivými kurzy systematicky krok za krokem a interaktivně tak získat velmi ucelený přehled o všech těchto klíčových trenérských tématech.

Daniel Beneš - Manažer rozvoje ČSRU

(AB)