06.09.2019 – KOMISE INFORMUJÍ

KM - Rekordní počet týmů dětí a mládeže v soutěžích

Rekordní počet týmů dětí a mládeže v soutěžích ČSRU

Ve druhém zářijovém víkendu se naplno rozběhnou oficiální utkání v patnáctkového ragby v kategoriích dorostu, tedy utkání juniorů U19, kadetů U16 a starších žáků U14. Ve všech těchto kategoriích se na základě rozhodnutí sportovního úseku Unie a po doporučení Komise mládeže bude již třetím rokem hrát v podzimní části nesoutěžně. V praxi to znamená, že je znám rozpis konkrétních zápasů, evidují se výsledky jednotlivých utkání, nicméně se nepočítá tabulka a ani se nevyhlašuje pořadí v jednotlivých skupinách. V podstatě se tedy odehraje soubor „test matchů", kdy mají jednotlivé týmy možnost odzkoušet si jednotlivé varianty hry, soupisek a hracího systému bez přímého tlaku na dosažený výsledek a mohou tedy dát šanci hrát opravdu všem hráčům, což je základní teze dalšího sportovního rozvoje v dorosteneckých kategoriích.

Dále byla nově dána možnost jednotlivým týmům přihlásit se do oficiálních utkání i v případě, že nemají dostatečný počet hráčů a ty pak budou mít možnost hrát utkání například v XII hráčích. Hlavním záměrem je tak zapojit do oficiálních utkání co největší počet klubů, a to i těch, co nemají tak širokou členskou základnu. Snahou je tak co nejvíce eliminovat nutnost hostování hráčů z menších klubů v klubech větších, poněvadž ze zkušeností z let minulých zvláště v těchto případech docházelo k největšímu úbytku počtu hráčů v jednotlivých ročnících. Další šance pro kluby s menší členskou základnou, jak si udržet své hráče jsou společné týmy dvou či více klubů. To, že i tento systém může dobře fungovat je vidět na příkladu společenství Babice / Přelouč v Čechách, či Mariánské Hory / Havířov na Moravě. Samozřejmě základem je dobrá vůle všech a dostatek trenérů, či vedoucích družstvech, kteří se dané kategorii ve svém klubu věnují.

Bohužel i přes tyto různé možnosti, jak zapojit co nejvíce aktivních hráčů v tomto problematickém věku je mnoho klubů, a to zejména z oblasti Čechy, které své hráče a týmy do oficiálních soutěží nezapojují a hledají různé jiné alternativní zapojení svých hráčů mimo oficiální utkání a soutěže. Podle odborného dohadu Komise mládeže například v kategorii U14 je v české oblasti více než 100 aktivních hráčů, kteří oficiální utkání hrát nebudou, což by při trošce snahy předmětných klubů mohlo dát minimálně 4-5 dalších týmů.

Juniorská kategorie je opět vyhlášena jako tříročníková, tedy U19. Snahou je dát hráčům ročníku narození 2001 možnost dále aktivně pokračovat, a to i těm, kteří se ještě fyzicky či společensky necítí na hraní v seniorských týmech. Ve střednědobém plánu, až dorostou početně silné ročníky aktivních ragbistů je stanovit ještě i oficiální kategorii hráčů U20. Do kategorie U19 bude na podzim zapojeno 9 týmů.

Úplně rekordní je účast týmů v kategorii kadetů U16. Celkem se přihlásilo hned 15 týmů. Ty byly na základě přihlášek rozděleny do tří skupin. Výkonnostně nejsilnější týmy budou hrát v celostátní skupině se šesti týmy. Kluby převážně s menším počtem hráčů v kategorii budou hrát další dvě skupiny regionálně. V České je pět týmů a v Moravské čtyři týmy.

Obdobný systém je v kategorii U14. V této kategorii jsou však hned čtyři kluby, které přihlásily dva týmy z klubu. Při rozlosování jednotlivých utkání byla tak prioritně snaha umožnit těmto klubům hrát dvojzápasy, tak aby bylo zapojení všech hráčů maximální. V celostátní skupině je tedy týmů sedm, v oblastní skupině Čechy týmů šest a v oblastní skupině Morava týmy čtyři.

Nejvíce týmů napříč těmito kategoriemi přihlásila do soutěžního ročníku 2019/2020 Tatra Smíchov a to 5, následují Říčany, Slavia a Petrovice se čtyřmi týmy. Dragon, Bystrc, Praga a Sparta přihlásili po jednom týmů do každé kategorie celkem tedy 3. Společenství Babice/Přelouč, Mariánské Hory (ve spol. s Havířovem), Vyškov, Olomouc a Zlín přihlásily týmy v U16 a U14 celkem tedy po dvou. Jeden tým přihlásil Havířov v U19 (ve spol. s Mar. Horami) a pražský Olymp v U16.

Přejeme všem hráčům úspěšný vstup do sezóny, přejme klubům, aby se jim počty hráčů navyšovaly, trenérům všech týmů, aby měli co největší radost z nasazení svých svěřenců, a to jak v tréninkovém procesu, tak i při utkáních a v neposlední řadě i rozhodčím co nejhladší průběhy jednotlivých utkání.

Stejně tak začátkem září startuje koloběh nesoutěžních přípravných regionálních turnajů v kategoriích mladších žáků U12 a přípravek U10, U8 a U6. Zejména zde je vidět obrovský nárůst, které naše ragby v počtech školou povinných dětí věnujících se ragby za posledních několik let.

Za Komisi mládeže ČSRU

Oto Petrášek