07.05.2019 – ROZVOJ RAGBY

Program regionálních rozvojových trenérů

Česká rugbyová unie vypisuje výběrové řízení na pozice regionálních rozvojových trenérů pro regiony Čech a Moravy.

Úkolem těchto trenérů bude zefektivnit ragbyový rozvoj nejen malých a nových klubů, ale také tradičních klubů, které mají v posledních letech problémy s počty dětí, mládeže a trenérů.
Projekt se bude dále rozvíjet dle investovaných prostředků ze strany vedení ČSRU.

Kvalifikační předpoklady:

 • trenérská licence B nebo C, se závazkem dostudování licence B do konce roku 2019
 • trenérská praxe minimálně 3 roky

Přehled činnosti:

 • ukázkové tréninky pro děti, mládež a dospělé
 • prezentace ragby široké veřejnosti
 • frekvence tréninků 2-3 týdně, maximálně 10 měsíčně
 • úzká spolupráce se sportovním ředitelem a manažerem rozvoje

Ohodnocení:

 • 1000,- Kč/den, maximálně 10.000,- měsíčně na DPP
 • cestovní příkaz z bydliště na místo tréninku
 • sportovní oblečení s logem unie

Požadované dokumenty:

 • strukturovaný životopis
 • kopie trenérské licence
 • motivační dopis v rozsahu jedné normostrany
 • výpis z rejstříku trestů

Doplňující informace:

 • červen / červenec proškolování na pozici
 • případné dostudování licence B na náklady ČSRU

Zahájení činnosti regionálních rozvojových trenérů od 1. srpna 2019.

Přihlášky do výběrového řízení posílejte do 31. května 2019 na adresu sekretariat@rugbyunion.cz

(AB)

Oběžník SŘ ČSRU č. 4/2019 ze dne 06/05/2019