13.02.2019 – SPORT A ROZVOJ

Program podpory a spolupráce s kluby

Ve snaze podpořit vzájemnou spolupráci a propojenost zavádí tuto zimu ČSRU Projekt Podpory a spolupráce s kluby, kdy díky jednoduchému dotazníku nastavenému současným sportovním ředitelem dostávají kluby možnost zažádat o návštěvu školitele ČSRU. Díky bohatým zkušenostem z přechozích návštěv, se nabízí tato v praxi osvědčená témata a formy spolupráce :

1.Školení klubových trenérů

  • Nabízí se různé úrovně (viz článek o Vzdělávání 2019) , a to především:
  • Školení licence C
  • Školení licence D (Rugby ready + základy pravidel ) = seminář pro rodiče, začínající trenéry
  • WR level I 7s apod.
  • Školení na vyžádané téma ( Obrana, Herní plán, Ruck apod. )
  • Možnost využití specialistů (mlýn, aut, kopací technika apod.)

2.Trénink v praxi společně s klubovými trenéry – trénink napříč kategoriemi, kdy školitel společně s klubovými trenéry trénuje jednotlivé kategorie, poskytuje zpětnou vazbu a přímo v praxi sdílí své rady a zkušenosti

3.LTPD, dlouhodobý rozvoj hráče – aplikace společně se SŘ klubu a klubovými trenéry- Vysvětlení, sdílení a je-li potřeba, tak i tvorba dlouhodobého plánu rozvoje hráče společně s trenéry přímo na míru klubu a jeho prioritám

4.Náborová metodika v praxi – podpora při náborech, dětských dnech, propagačních akcích, ukázka a sdílení zkušeností s těmito událostmi s reprezentanty klubu

5.Pomoc s klubovým projektempodpora klubových plánů rozvoje + např. Klubové akademie, granty

6.Momentální práce s A týmem a identifikace talentů Trénink seniorských nebo juniorských týmů U16, U19 na základě principů využívaných u národních týmů v praxi, možnost práce s talentovanými hráči formou tréninkových plánů, výběrů apod.

7.Kreativitě se meze nekladou, proto má klub možnost přijít ještě s dalšími možnostmi spolupráce, jež mohou být do budoucna do oficiálního formuláře doplněny. Zde naleznete samotný dotazníkkluby, které už tuto formu využily ve „zkušebním provozu": RC Šumava Nýrsko, RC České Budějovice, RC Rumburk, RC Zlín a další)

Program podpory a spolupráce s kluby

Mezi výhody tohoto projektu patří především příležitost vnést do celé této práce systém a dlouhodobý plán, popřípadě do budoucna i delegovat úkoly mezi jednotlivé školitele díky propojení preferovaných termínů klubů se sportovním kalendářem ČSRU.

(DB)