06.11.2018 – ČESKÉ KLUBY INFORMUJÍ

Další úspěšné setkání mladých ragbistů na PYRFu

V sobotu 20.října 2018 se odehrálo po celé Praze a v Říčanech již 9.soutěžní setkání mladých ragbistů v rámci Prague Youth Rugby Festival (PYRF).

Myšlenka založení tohoto nejen v ČR určitě největšího svátku ragby vznikla někdy koncem roku 2013, kdy se sešla skupinka pěti trenérů mládeže ze tří ragbyových klubů a to RK Petrovice, RC Mountfield Říčany a RC Tatra Smíchov.

Na této schůzce bylo definováno, že při vzrůstajícím zájmu o ragby a tím pádem při vzrůstajícím počtu mládežnických týmů již není petrovický klub schopen samostatně napříč všemi kategoriemi organizovat tradiční turnaje, jakým byl podzimní PICO Cup hrající se pravidelně od roku 1991 a jarní „Turnaj o pohár starostky Petrovic".

Ze schůzky vzešel dosud v naší republice zcela ojedinělý projekt a to organizovat pravidelně, zpočátku jednou, posléze od roku 2016 dvakrát ročně nejen celorepublikové, nýbrž i mezinárodní setkávání mládežnických ragbyových výběrů všech mládežnických kategorií za společné koordinace právě tří zmíněných klubů.

image520.jpg

Pilotní první ročník turnaje se odehrál 20.dubna 2014 kdy se turnaj odehrál celkem v pěti kategoriích na hřištích všech tří zakládajících klubů. Celkem se turnaje zúčastnilo 49 týmů v pěti kategoriích a to nejen z ČR, nýbrž i z Francie a Německa. První ročník byl velkým organizačním úspěchem a dal plnou legitimitu pokračování tohoto projektu.

Následovaly další ročníky. Počet týmů neustále vzrůstal a poté co organizátoři navázali úzkou spolupráci s cestovní kanceláří Estec Viktora Hlaváče vzrůstala i prestiž tohoto turnaje v zahraničí a zahraničních týmů rapidně přibývalo.

Od prvních zahraničních vlaštovek z Francie a Německa se během pěti let zúčastnily turnaje týmy z celkem 19. evropských zemí. Kromě zmíněných francouzských a německých týmů to byly v průběhu let různé týmy z Anglie, Lucemburska, Litvy, Ukrajiny, Ruska, Lotyšska, Rakouska, Slovinska, Gruzie, Dánska, Chorvatska, Norska, Polska, Moldávie, Švédska, Itálie a letos na jaře dokonce i tým z Izraele.

Postupem času se měnily i kategorie ve kterých se na turnaji hraje. Nejen to, že z lichých kategorií jsme přešli na sudé, ale i to, že od roku 2016 se součástí tohoto turnaje staly i soutěže dorostenců v sedmičkové verzi ragby, a navíc i zcela samostatné soutěže dorostenek.

Toto rozšíření vedlo dále pořadatele k myšlence rozdělení turnaje do tří samostatných bloků. V XV verzi ragby se tak střetávají týmy dvakrát ročně vždy v dubnových a říjnových termínech v kategoriích U8, U10, U12 a U14 a to vždy doplněné o dívčí turnaj dorostenek v sedmičkovém ragby a od letošního jarního ročníku se koná další v červnovém termínu a to sedmičkový turnaj pro chlapecké kategorie U14, U16 a U18 opět s vloženým turnajem dívek dorostenek.

Postupným přibýváním kategorií a zvyšujícím se zájmem týmů o účast na těchto setkáních vzešla potřeba i dalších hřišť pro odehrání turnaje. V průběhu doby se tak do organizování turnaje zapojily jako přidružení členové i ostatní pražské ragbyové oddíly jako RC Slavia Praha, RC Sparta Praha a RC Praga Praha. PYRF není však jen o utkáních týmů z celé Evropy na hřištích samotných.

Vždy v předvečer turnaje probíhají různá jak oficiální, tak i neformální setkání se zahraničními účastníky, a to nejen mezi trenéry a činovníky samotnými, ale i mezi hráči, kdy si spolu nezřídka zatrénují hráči hostitelských klubů s hosty ze zahraničí a vytvářejí se tak přátelské vztahy i mezi hráči bez ohledu na jazykové, náboženské či kulturní rozdíly. Také i den po turnaji bývá často vyhrazen pro společné tréninky a pokud zbydou síly i pro přátelská neoficiální utkání týmů z různých zemí.

Z turnaje se tak stává skutečný několikadenní svátek hráčů, jejich rodičů, trenérů a funkcionářů ragby v naší republice zcela ojedinělý.

IMG_4304.JPG

V podobném duchu probíhal i nynější podzimní turnaj PYRF 2018.

Týmy kategorie U8 se sešly na hřišti RC Praga, kde 12 týmů svedlo urputné boje ve dvoukolovém systému turnaje. Po skutečně velmi kvalitních a vyrovnaných utkáních ve finálové skupině se nakonec radovali z vítězství hráči RC Tatra Smíchov následovaní domácími borci. Třetí místo si vybojovali nejmladší ragbisté z RK Petrovice.

Kategorie U10 se tradičně hrála na Tatře Smíchov a ta již se zahraniční účastí. Nicméně i zde byly v konkurenci 18.týmů nejúspěšnější české týmy, a to v pořadí RC Sparta Praha, RC Praga a RC Mountfield Říčany.

Nejhojnější účast týmů byla v kategorii U12, kdy podzimní turnaj je tradičně pokračovatelem již zmíněného PICO CUPu. 24 týmů ze tří zemí bojovalo srdnatě v náročném tříkolovým systému. Celkem bylo odehráno 96 krásných utkání a z vítězství se zaslouženě radovali borci z RC Tatra Smíchov, kteří po dlouhých osmi letech přerušili hegemonii říčanských týmů na tomto turnaji. Hráči RC Mountfield Říčany se tak museli spokojit jen se druhým místem. Třetí místo pak zůstalo domácím ragbistům z RK Petrovice.

Kategorie U14 se hrála tradičně v Říčanech. V této kategorii byla nejhojnější účast zahraničních týmů, a tak z domácích týmů dostali pozvánku jen ti nejlepší, poněvadž v této kategorii je velmi náročné turnaj regulérně odehrát, a tak musí pořadatelé přistupovat k redukci týmů na maximálně 16.

Takový byl také konečný počet týmů na tomto turnaji, kdy rovná polovina týmů byla zahraničních. I přes tuto tvrdou konkurenci také zde prokázaly nejlepší formu domácí týmy. Prvenství si ale nakonec do Brna odvezli hráči RC Bystrc následováni domácími borci. Třetí místo obsadila po urputném boji RC Slavia Praha.

Právě na Slavii se odehrál i turnaj dívek do sedmnácti let v sedmičkové verzi ragby. Turnaje se zúčastnily dva české národní výběry, které také prokázaly nejlepší výkonnost. Ty byly doplněny dvěma klubovými týmy z Vídně, z nichž právě tým Stade Rugby Vienna obsadil místo třetí. Dalším účastníkem turnaje byl dívčí výběr z polských Sopot.

Po vzoru některých obdobných turnajů v zahraničí vyhlašují pořadatelé také pořadí úspěšnosti klubů napříč kategoriemi. Zde se po přepočtu stal celkovým vítězem RC Mountfield Říčany před druhou RC Praga Praha a třetím RK Petrovice.

image491.jpg

Tolik stručné zhodnocení tohoto ročníku. Výsledky ale zdaleka nejsou to nejdůležitější. Nejdůležitější je, že funkcionáři a trenéři z různých klubů dokáží spojit své síly a zorganizovat skutečně velkolepou slavnost ragby, kterou Praha a okolí skutečně ve dnech pořádání PYRFu žije.

Turnaje se účastní kolem tisícovky mladých adeptů našeho krásného sportu. Organizace turnaje je skutečně velmi náročná a neobešla by se bez stovek dobrovolníků zejména z řad rodičů hráčů hostujících klubů, kteří zdarma bez nároku na jakoukoliv odměnu zajišťují chod turnaje na jednotlivých hřištích, za což jim patří velké poděkování.

Podzimní vydání turnaje PYRF 2018 proběhlo nadmíru úspěšně a již se všichni těšíme na jarní PYRF 2019, jehož soutěžní část se odehraje v sobotu 6.dubna 2019.

Za organizační výbor PYRF

Oto Petrášek.